Regulamin

Regulamin Serwisu HydraulikTarnow.pl

 1. Postanowienia Ogólne
  1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego HydraulikTarnow.pl, zarządzanego przez firmę eSerwis.com, działającego jako pośrednik między Klientami a Wykonawcą.
  1.2. Operator Serwisu, eSerwis.com, jest odpowiedzialny za przekazywanie zleceń od Klientów do Wykonawcy.
 2. Definicje
  2.1. Klient – osoba korzystająca z Serwisu w celu zamówienia usługi hydraulików.
  2.2. Wykonawca – partner Serwisu, który realizuje zlecenia przekazywane przez eSerwis.com.
 3. Zakres Usług
  3.1. Serwis służy jako platforma do zamawiania usług hydraulików, gdzie zlecenia są przekazywane do Wykonawcy.
 4. Proces Zamawiania Usług
  4.1. Klient składa zapytanie o usługę poprzez Serwis, które jest automatycznie przekazywane do Wykonawcy.
  4.2. Wykonawca odpowiada za ocenę zlecenia i jego realizację.
 5. Odpowiedzialność
  5.1. eSerwis.com odpowiada jedynie za przekazanie zlecenia od Klienta do Wykonawcy.
  5.2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i wykonanie usług hydraulików.
 6. Ochrona Danych Osobowych
  6.1. W Serwisie przetwarzamy jedynie numer telefonu Klienta. Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 25 listopada 2022 r. (sygn. akt: II SA/WA 710/22), numery telefonów nie są uznawane za dane osobowe, ponieważ do identyfikacji osoby fizycznej niezbędne są również inne informacje o abonentach, którymi podmiot wykonujący połączenie niekoniecznie dysponuje.
  6.2. Numer telefonu przetwarzany jest wyłącznie w celu realizacji usług.
 7. Reklamacje
  7.1. Wszelkie reklamacje dotyczące wykonania usług należy kierować bezpośrednio do Wykonawcy.
  7.2. eSerwis.com nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez Wykonawcę.
 8. Rozwiązywanie Sporów
  8.1. W przypadku sporów między Klientem a Wykonawcą, zaleca się najpierw próbę polubownego rozwiązania.
  8.2. eSerwis.com może pośredniczyć w mediacji, ale nie jest stroną sporu.
 9. Zmiany Regulaminu
  9.1. eSerwis.com zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
  9.2. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach drogą elektroniczną.
 10. Postanowienia Końcowe
  10.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
  10.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie Serwisu.

Informacje Dodatkowe
W Serwisie dostępna jest sekcja FAQ z przykładami i wyjaśnieniami dotyczącymi procesu zamawiania i realizacji usług.
W przypadku pytań lub wątpliwości, Klient może skontaktować się z eSerwis.com poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie.

Skorzystaj z naszych usług już dziś!

Zadzwoń lub napisz do nas, chętnie pomożemy rozwiązać problemy hydrauliczne w Twoim domu.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę i akceptację postanowień regulaminu.

Scroll to Top